کانال تلگرام تورکیش-مِدیاا


دانلود سریال “جنایت های پیش پا افتاده” – “Ufak Tefek Cinayetler”

 

خلاصه داستان

حسادت و دشمنی آدم رو قادر به هر کاری میکنه حتی ارتکاب یه قتل وقتی اینقدر از دست کسی عصبانی که بخوای بکشیش باهات چیکار میتونه کرده باشه؟اویا کسی که تو دبیرستان توسط دوستاش تو تله میافته و باعث میشه سارماشیک که کل بچگیش اونجا بوده رو ترک کنه ولی بعد از سالها که مدیر مدرسشون مرده برمیگردهو با دوستاش مروه و آرزو و پلین ملاقات میکنه و با اصرار مروه برمیگرده به سارماشیک که اونجا زندگی بکنه…

.:: نسخه اوریجینال بدون آرم و لوگو شبکه ::.

.:: لینک دانلود مستقیم از سرور تورکیش-مدیا ::.

File Name and Download Link 											Data Modified  				Files Size
Ufak Tefek Cinayetler E01 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:15 			556053977
Ufak Tefek Cinayetler E01 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E01 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E02 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:18 			712582071
Ufak Tefek Cinayetler E02 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:30 			1489818110
Ufak Tefek Cinayetler E02 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E03 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:16 			668444418
Ufak Tefek Cinayetler E03 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:29 			1398791289
Ufak Tefek Cinayetler E03 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E04 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:21 			800854885
Ufak Tefek Cinayetler E04 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:30 			1317018455
Ufak Tefek Cinayetler E04 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E05 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:20 			747121497
Ufak Tefek Cinayetler E05 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:36 			1563264441
Ufak Tefek Cinayetler E05 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E06 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:18 			671550158
Ufak Tefek Cinayetler E06 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:30 			1402559942
Ufak Tefek Cinayetler E06 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E07 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:28 			719784737
Ufak Tefek Cinayetler E07 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:44 			1504279519
Ufak Tefek Cinayetler E07 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E08 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:30 			678795587
Ufak Tefek Cinayetler E08 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:40 			1418729275
Ufak Tefek Cinayetler E08 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E09 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:29 			685700246
Ufak Tefek Cinayetler E09 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:47 			1498913800
Ufak Tefek Cinayetler E09 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E10 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:38 			720668010
Ufak Tefek Cinayetler E10 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:52 			1505947454
Ufak Tefek Cinayetler E10 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E11 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:42 			718256500
Ufak Tefek Cinayetler E11 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:42 			718256500
Ufak Tefek Cinayetler E11 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E12 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:43 			765181908
Ufak Tefek Cinayetler E12 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:56 			1598735279
Ufak Tefek Cinayetler E12 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E13 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:42 			695039293
Ufak Tefek Cinayetler E13 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:57 			1519685225
Ufak Tefek Cinayetler E13 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E14 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:45 			609585823
Ufak Tefek Cinayetler E14 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:56 			1274479020
Ufak Tefek Cinayetler E14 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E15 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:50 			732424200
Ufak Tefek Cinayetler E15 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:07 			1529882201
Ufak Tefek Cinayetler E15 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E16 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:52 			659670974
Ufak Tefek Cinayetler E16 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:01 			1421626441
Ufak Tefek Cinayetler E16 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E17 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E17 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E17 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E18 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E18 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E18 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E19 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E19 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E19 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E20 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E20 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E20 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E21 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E21 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E21 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E22 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E22 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E22 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E23 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E23 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E23 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E24 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E24 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E24 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E25 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E25 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E25 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E26 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E26 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E26 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E27 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E27 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E27 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E28 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E28 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E28 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E29 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E29 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E29 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E30 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E30 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E30 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E31 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E31 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E31 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E32 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E32 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E32 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E33 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E33 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E33 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E34 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E34 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E34 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E35 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E35 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E35 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E36 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E36 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E36 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E37 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E37 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E37 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E38 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E38 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E38 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058
Ufak Tefek Cinayetler E39 480p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:54 			691555037
Ufak Tefek Cinayetler E39 720p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 16:06 			1361363829
Ufak Tefek Cinayetler E39 1080p - Www.Turkish-Media.Info.mkv 				15-Oct-2018 15:26 			1162329058

.:: نسخه زیرنویس چسبیده اختصاصی در دو کیفیت 720p و 480p ::.

.:: لینک دانلود مستقیم از سرور تورکیش-مدیا ::.

سایر قسمت‌ها درحال آماده سازی میباشد.

Ufak Tefek Cinayetler E39 (HardSub) 1080p – Www.Turkish-Media.Info.mkv – 2.0/3.0 GB

Ufak Tefek Cinayetler E39 (HardSub) 720p – Www.Turkish-Media.Me.mkv – 1.0/2.0 GB

Ufak Tefek Cinayetler E39 (HardSub) 480p – Www.Turkish-Media.Me.mkv – 600.0/800.0 MB

Www.Turkish-Media.Site

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس